Seniorrådet

Seniorrådets opgave er at rådgive byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og fungere som kontaktorgan mellem ældre borgere og byrådet ved tilrettelæggelsen af kommunens ældrepolitik.  

Seniorrådets medlemmer:

Annette Svenstrup, formand
Lystgårdsparken 3  
Boulstrup, 8300 Odder
Tlf.: 2164 7429
E-mail: a.svenstrup@boulstrup.dk

Harry Bengtsen, næstformand 
Smedegade 19, Ørting
8300 Odder
Tlf. 7178 7215
E-mail: ah.bengtsen@gmail.com

Per Ringgaard
Egelunden 16
8300 Odder
Tlf. 6110 3658
E-mail: perbo1970@gmail.com

Man kan også kontakte Seniorrådets sekretær:
Anne Stenbæk, Sundheds- og omsorgschef 
Tlf. 2090 2040
E-mail: anne.stenbaek@odder.dk

Læs om Seniorrådet på hjemmesiden: seniorraadet.odder.dk