Referat 04. april 2016

Referat fra Bruger- og pårørenderådsmøde i Fælleshuset

D. 4. april 2016 kl. 16.00 – 18.00

 

Deltagere: Hus 2 Lone Langberg, Hus 4 Marianne Lyst og Heidi Hauge, Hus 6 Jens Jørgen Therkelsen/Bruno Kristensen og Marie Nielsen, Hus 10 Birgitte Rasmussen og Maj-Britt Nordstrøm, Hus 12 Lone Grubak, Hus 14 Helle Larsen og Else Marie Kjærgaard, Aktivitetsforeningen Else Marie Lerche, pedel Hans Mortensen og sekretær/konst. leder Hanne Kofoed

Afbud: Dorthe Redder og Ulla Grønkjær.

Dagsorden:

1. Runde med nyt fra rådsmedlemmerne og herunder

Drøfte forslag til udviklingsområder fra BPR-møderne afholdt i husene i marts.

Hus 2 – Det er svært at få forståelse for renholdelse af terrasserne. Birgitte Rasmussen tilbyder at formidle en kontakt til Den lille friskole, som vi tidligere har talt om. Vedligeholdelse af stakit har samme problematik. Hans Mortensen formidler ansvaret for området ved hvert syn. Det er meget vigtigt at pointere ved indflytningen. Hvis det ikke bliver holdt, må hver enkelt betale sig fra det.

Hus 4 – Ønske om fuglevoliere. Ser pt på modeller og økonomien. Hvad vi ikke har nået: Markerede ruter og bagagerumssalg.

Hus 6 – Har ikke haft møde endnu.

Hus 10 – Ønske om nyt hønsehus. Hans Mortensen og Bruno laver det i uge 15. Ønske om trambolin

Hus 12 – Beboere og især familierne havde på husmødet ønske om en lukket Facebookside for hus 12. Den er nu lavet for et lukket forum med Lone Mortensen og Lone Grubak som webmasters. Ønske om mikrofon til alle huse.

Hus 14 – Ønske om at få drivhuset flyttet/repareret, men der er pt ingen penge.

 

2. Valg af nyt navn – i stedet for Bruger- pårørenderådet.

Der var kommet 4 navne ind. Trivselsrådet – Rådet for hverdag og trivsel - Fællesrådet, og Familie og vennerådet. Alle huse på nær hus 6 havde valgt deres foretrukne på egne møder, så de 3 fra hus 6 fik lov at votere, og valget faldt på Fællesrådet. Fælles dækker det hele – alt det der sker på Bronzealdervej. Trivselsrådet, som også var i spil, dækker også mange ting, men fik ikke den sidste stemme. Hermed erklæres det nye navn at være FÆLLESRÅDET. Vinder er Liljan Conner, som får en lille gave herfra.

 

3. Nyt fra Formanden

Udgik

 

4. Nyt fra Pedel Hans Mortensen

Hans fortalte om vores tiltag på decembermødet, men kan nu fortælle, at han følger op på vores forbrug hver måned og sender resultatet ud til husene, så man kan følge med i, hvordan det går. Hans sender ros, råd og vejledning med ud, så man evt. kan rette op eller være opmærksom på ting, der godt kunne have mere fokus. F.eks. slukke for kaffemaskinen – hænde restkaffe på termokande, slukke lys i de rum, hvor man ikke er til stede, fylde opvaskemaskinen, LED-pærer. Hele tiden holde gryden i kog.

Vedrørende affaldssortering, så er vores gode vilje strandet i et hul. Der er ikke søgt om finansiering af forskellige årsager hos Lejerbo. Det er sat i gang nu. Pappresseren er købt og taget i brug. Her er en stor besparelse, da der ikke er hentet pap siden jul. Vores pap kan evt. sælges, når vi når så langt.

Fårene kommer sidst i april – 4 får med lam. Desuden får vi 2 får fra børnehaven.

Der er Ridestævne lørdag d. 18.6. på Cirkuspladsen. Lis Studsgaards søn har skaffet en pølsevogn, som han stiller op. Han giver pølser til beboerne, men familie og venner skal købe. Vi håber på god opbakning.

Lørdag d. 9.7. får vi Veteranbiler på besøg på Cirkuspladsen. Hele formiddagen. Man må gerne få en tur. Hans stiller grillen op.

 

5. Nyt fra konst. leder Hanne Kofoed

Har deltaget i alle BPR-møder på nær hus 6, som afholder først i april. Dejlige møder med beboere, familier og personale.

Vi har haft tilsyn fra Styrelsen for patientsikkerhed/Det sundhedsfaglige tilsyn. Der var stor tilfredshed med vores arbejde. Der var 2 mindre ting, som vi allerede har sendt handleplan tilbage på samt rettet.

Odder Kommune ønsker at brande sig og har derfor ansat en fotograf til at tage billeder fra de enkelte institutioner. Onsdag d. 6. 4 var han her og tog billeder fra forskellige situationer på Bronzealdervej.

Plateauet ved åen er ikke bevilget, da vi ikke ramte ”målgruppen”. Det skulle være for almenvellet, og da der ikke er lavet en sti endnu, er det ikke offentligt på samme måde.

Bente er fortsat i Kina og oplever mange spændende og udfordrende ting. Det kan hun fortælle en masse om, når hun kommer hjem sidst i april. D. 17.5. har Bente første arbejdesdag.

Regeringen har afsat penge til en Værdighedsmilliard. For at få del i den, skal hver kommune udfærdige en Værdighedspolitik. Vi skal til en workshop d. 6.4., hvor Pernille Olesen Fys, Hanne Hamann Diætist, Repræsentant fra Fællesrådet – Dorthe Redder har meldt afbud – derfor valgtes Birgitte Rasmussen og undertegnede deltager. Else Marie Lerche deltager for Seniorrådet, så vi er godt repræsenteret.

Hanne Hamann har sagt sin stilling op som køkkenansvarlig på Bronzealdervej. Vi prøver at finde en god løsning sammen med de øvrige køkkenassistenter og hus 12.

 

6. Nyt fra Formanden for Aktivitetsforeningen.

Der har været afholdt Generalforsamling med valg til bestyrelsen. Alle blev genvalgt.

Fremtidige arrangementer: Forårsfest d. 20.4. – et initiativ fra køkkenpersonalet som arrangør med hjælp fra Aktivitetsforeningen med frivillige og økonomi. Valdemarsfest d. 15.6. Sct. Hans d. 23.6. Kirkekaffe d. 28.6.

Aktivitetsforeningen har søgt Nordea-fonden om økonomisk støtte til ture med beboerne i Vandhalla. Der er bevilget 12.500,- kr til dette år. Desuden har der været givet 2 klippekort til Svømmehallen Spektrum til de ugentlige besøg.

 

7. Evt. Else Marie Kjærgaard fortæller om Projekt Erindringsdans betalt af Alzheimerforeningen. Else Marie og Tove Bøgh deltog i undervisningen og afholdt 8 dansefredage her på Bronzealdervej i hus 8. Vi afholdt afdansningsbal i begyndelsen af marts, hvor Aktivitetsforeningen deltog som frivillige og bidrog økonomisk til et lille traktement. Dansen var en stor succes, så vi blev enige om at fortsætte i marts og april. I maj vil vi genoptage vores gåture om fredagen og så evt. danse 1 gang om måneden.

Ønske om skilte med Nej tak til hundelorte ved indgangene til det grønne område. Hans ser på det. Ønske om bænke i det grønne område. Hans undersøger prisen.

 

8. Næse møde i Fællesrådet er d. 5.12.2016 kl. 16.00-18.00 med efterfølgende julefrokost.

 

Referent

Hanne Kofoed