Personalekategorier

  • Sygeplejersker
  • Social og sundhedsassistenter
  • Sygehjælpere
  • Social og sundhedshjælpere
  • Diætist
  • Køkkenassistenter
  • Rengøringsassistenter
  • Fysioterapeut
  • Ergoterapeut