Seniorrådet

Ældrerådet
Fra venstre Svend-Erik Jensen, Erik P.W. Christensen, Annette Svenstrup, Flemming Pedersen og Else Marie Lerche

Seniorrådets opgave er at rådgive byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og fungere som kontaktorgan mellem ældre borgere og byrådet ved tilrettelæggelsen af kommunens ældrepolitik.

Byrådet skal høre Seniorrådet om alle forslag, der vedrører ældre. Seniorrådet kan i øvrigt – af egen drift – udtale sig om alle områder, der vedrører ældre borgeres forhold til Odder Kommune.

Seniorrådet består af fem medlemmer, som vælges hvert fjerde år - samme år som byrådsvalgene. Alle borgere over 60 år har stemmeret ved disse valg. 

I Seniorrådets folder kan du læse om, hvad Seniorrådet laver - og hvad du kan bruge dem til:


Klik her for at læse folderen.

 

Læs Seniorrådets årsberetning her

 

Seniorrådets medlemmer:

Else Marie Lerche (formand)
Nølev Byvej 16,
8300  Odder
Tlf. 8655 8017
emlerche@outlook.dk

Svend-Erik Jensen (næstformand)
Venneslaparken 180
8300 Odder
Tlf. 4279 6420                 
svennejensen@live.dk

Annette Svenstrup (ansvalig for Projekt Spiseven)
Lystgårdsparken 3 
Boulstrup, 8300 Odder
Tlf.: 8655 6429
a.svenstrup@boulstrup.dk

Erik P.W. Christensen
Saloparken 40
8300 Odder
Tlf. 2213 6961
chris.e.c@live.dk

Flemming Pedersen
Løvsangervej 1,
8300 Odder
Tlf. 3063 1946
flem@privat.dk


Man kan også kontakte Seniorrådets sekretær:
Anne Stenbæk
Tlf. 8780 3700,
E-mail: anne.stenbaek@odder.dk

Hjemmeside: seniorraadet.odder.dk

Se også dagsordener/referater