Seniorrådet

Det nuværende Seniorråd er valgt frem til den 31. december 2017: 

Ældrerådet
Fra venstre Svend-Erik Jensen, Erik P.W. Christensen, Annette Svenstrup, Flemming Pedersen og Else Marie Lerche

Fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2021 består Seniorrådet af Annette Gunhild Svenstrup, Svend Erik Jensen, Per Ringgaard og Harry Bengtsen. De fire kandidater blev valgt uden valg, da der ikke var flere, der stillede op. Læs om det aflyste valg her 

Seniorrådets opgave er at rådgive byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og fungere som kontaktorgan mellem ældre borgere og byrådet ved tilrettelæggelsen af kommunens ældrepolitik.

Byrådet skal høre Seniorrådet om alle forslag, der vedrører ældre. Seniorrådet kan i øvrigt – af egen drift – udtale sig om alle områder, der vedrører ældre borgeres forhold til Odder Kommune.

Seniorrådet består af fem medlemmer, som vælges hvert fjerde år - samme år som byrådsvalgene. Alle borgere over 60 år har stemmeret ved disse valg. 

I Seniorrådets folder kan du læse om, hvad Seniorrådet laver - og hvad du kan bruge dem til:


Klik her for at læse folderen.

 

Læs Seniorrådets årsberetning her

 

Seniorrådets medlemmer:

Else Marie Lerche (formand)
Nølev Byvej 16,
8300  Odder
Tlf. 8655 8017
emlerche@outlook.dk

Svend-Erik Jensen (næstformand)
Venneslaparken 180
8300 Odder
Tlf. 4279 6420                 
svennejensen@live.dk

Annette Svenstrup (ansvalig for Projekt Spiseven)
Lystgårdsparken 3 
Boulstrup, 8300 Odder
Tlf.: 8655 6429
a.svenstrup@boulstrup.dk

Erik P.W. Christensen
Saloparken 40
8300 Odder
Tlf. 2213 6961
chris.e.c@live.dk

Flemming Pedersen
Løvsangervej 1,
8300 Odder
Tlf. 3063 1946
flem@privat.dk


Man kan også kontakte Seniorrådets sekretær:
Anne Stenbæk
Tlf. 8780 3700,
E-mail: anne.stenbaek@odder.dk

Hjemmeside: seniorraadet.odder.dk

Se også dagsordener/referater