Kontaktpersoner

Hjælp i form af pleje, praktisk bistand og aktiviteter tager udgangspunkt i den enkelte beboers behov og ønsker, og vil så vidt muligt blive efterkommet.

Hvis beboeren har flere pårørende, vælges ligeledes en kontaktperson blandt disse, hvortil personalet kan henvende sig.

Hvis beboeren har pårørende, værge, el.lign. til hjælp vedr. økonomien, bedes navnet oplyst til personale-kontaktpersonen.

Således stiles mod et tæt og godt samarbejde mellem beboer, pårørende og kontaktperson til gavn for beboeren.