Medlemmer

Formand

Hanne Nilsson Tlf.: 41141460
E-mail: hannenilson50@gmail.com 

Kasserer

Kell Redzin Tlf.: 41260228
E-mail: kellr@live.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Lene Tramm Tlf.: 24865534
E-mail: lene.tramm@odder.dk

Holger Juul Tlf.: 86544217 / 30744217
E-mail: juulsbo@gmail.com

Marie Mikkelsen Tlf.: 28802949
E-mail: mariemikkelsen38@hotmail.com

Anni Andersen Tlf.: 30843448
E-mail: anni.andersen@odder.dk

Helle Nordkvist Tlf.: 50708882
E-mail: nordjens1@gmail.com

Suppleanter

Jørgen Stenbæk
Stenslund Lejl. 41

Kirsten Jepsen Tlf.: 28251253
E-mail: kirstenmjepsen@gmail.com