Logo for Forebyggelse & rusmidler

Forebyggelse & Rusmidler

Vigtig information fra Forebyggelse & Rusmidler under Corona epidemien:

Odder Kommune følger anvisningerne fra ministerierne og har, for at hjælpe med at stoppe smittespredningen af COVID-19, primært lukket afdelingen.

Personalet ved Forebyggelse & Rusmidler arbejder hjemmefra og har kontakt til borgerne via telefon og videosamtale.

Det vil således være muligt at få telefonisk/video-kontakt til din faste kontaktperson i huset inden for de normale åbningstider.

Ved nye henvendelser eller akut behov for hjælp kan du kontakte:

 • Virksomhedsleder Mette Bruun - Tlf.: 30 51 90 14

 • Afdelingsleder Anne Kristiansen – Tlf.: 30 44 93 04

 • Sundhedsfagligpersonale Pia Simonsen – Tlf.: 20 47 03 82

 • Sundhedsfagligpersonale Lone Dollerup - Tlf.: 29 10 63 40

Har du aftaler om medicinudlevering, vil disse fortsat være gældende. Ved tvivlsspørgsmål, kontakt det sundhedsfaglige personale.

Vi styrker kontakten til de unge i denne tid:

Da det kan være svært for mange unge denne tid, hvor skoler, uddannelsesinstitutioner og flere arbejdspladser lukke, udvider vi derfor også åbningstid for chat.

Du kan også se en introduktion til chatten og følgemed i nyheder fra ungeteamet på Facebook via dette link:  https://www.facebook.com/line.ungekonsulent.1 eller på instagram:@ungekonsulent

 

Hvem henvender vi os til?

 • Alle borgere i Odder, som har et uhensigtsmæssigt brug af rusmidler
 • Pårørende til personer, som har et uhensigtsmæssigt brug af rusmidler
 • Børn og unge, som har brug for råd og vejledning, samtaler eller støtte
 • Borgere med sociale problematikker, som har behov for en særlig indsats
 • Samarbejdspartnere som ønsker sparring, råd og vejledning m.v.  

Hvad tilbyder vi?

 • Råd og vejledning
 • Afklarende forløb
 • Ambulant stof- og alkoholbehandling
 • Online samtaler
 • Tilbagefaldsforebyggende samtaler
 • Familieorienteret Rusmiddelbehandling
 • Projekt BRUS til børn og unge i familier med rusmiddelproblemer
 • Samtaler til pårørende
 • Medicinsk behandling
 • Øreakupunktur
 • Visitering til dag- og døgnbehandling
 • Mentor, Støttekontaktperson og opsøgende arbejde
 • Forbyggende indsatser, gadeplan, oplæg m.v.
 • Konsulentbistand til samarbejdspartnere
 • Fast kontaktperson til børn og unge

Se de uddybende beskrivelser af tilbuddene nederst på siden. 

Om Forebyggelse & Rusmidler

Hos Forebyggelse & Rusmidler vægter vi respekt for den enkelte borger højt. Vi sigter mod at understøtte den enkeltes mulighed for, og evne til, at mestre egen livssituation. Vi har fokus på det hele menneske, og på de relationer, mennesket indgår i. Vi prioriterer at samarbejde på tværs, fordi vi tror på, at en helhedsorienteret indsats skaber den bedste kvalitet i borgerens forløb og fører til de bedste resultater.

Vi favner en bred målgruppe og varetager mange forskellige opgaver. Vi har særlig viden i forhold til rusmiddelproblematikker og har tilbud til borgere i alle aldre. Der tages højde for den enkeltes ressourcer og udfordringer, når der visiteres til et tilbud i afdelingen. Forebyggelse & Rusmidler er organiseret under Det Specialiserede Socialområde.

Voksenteamet varetager visitation og behandling af stof- og alkoholproblemer for borgere over 30 år. Forebyggelse & Rusmidler tilbyder råd og vejledning, herunder samtaler til pårørende. Voksenteamet udfører akut opsøgende arbejde på baggrund af henvendelse med bekymring for særligt udsatte borgere samt yder specialvejledning.

Ungeteamet laver opsøgende og forebyggende arbejde samt rusmiddelbehandling for borgere under 30 år. Ungeteamet varetager desuden fast kontaktpersons opgaver. 

Familieteamet tilbyder samtaler til børn, unge og forældre, hvor rusmidler er en problemstilling i familien. Der tilbydes dels familieorienteret rusmiddelbehandling, dels samtaler i Projekt BRUS.

Tidlig Opsporing og oplæg Forebyggelse & Rusmidler arrangerer og afholder desuden en del oplæg målrettet borgere og fagpersoner.

 Mere information