Akut opsøgende arbejde (§99)

Kommer man som borger i kontakt med en medborger, der har det vanskeligt og som vækker bekymring, kan man kontakte Forebyggelse & Rusmidler som har mulighed for at lave en akut opsøgende indsats.

En sådan indsats kan blandt andet indebære, at der opnås kontakt til den pågældende og at der bygges bro til de rette instanser.


Alle, private og professionelle, kan rette henvendelse til Forebyggelse & Rusmidler med en bekymring for en borger.