Specialvejledning (§85)

Myndighed på Det Specialiserede Social område kan bevillige specialvejledning til personer, der har behov for hjælp, omsorg og støtte til udvikling af færdigheder på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

§85 støtte fra Forebyggelse & Rusmidler forudsætter som udgangspunkt at rusmidler er en del af den samlede problematik.

Bostøtte fra Forebyggelse & Rusmidler kan blandt andet omhandle:

  • Støtte til, at borgeren fremmøder til rusmiddelbehandling.
  • Støtte til møder med offentlige myndigheder, læger mm. Dette kan være både før, under og efter mødet.
  • ADL-træning, som kan omhandle støtte til at få mere struktur i dagligdagen, overblik over indkøb, rengøring, økonomi, e-boks mm.
  • Udvikling og fastholdelse af strategier til håndtering af forskelligartede problematikker.