Ungeteamet

Ungeteamet ved Forebyggelse & Rusmidler

Hvis du er under 30 år og har et eksperimenterende, eskalerende eller et overforbrug af rusmidler eller har en særlig risikoadfærd der måske er præget af mistrivsel eller kriminalitet, hører du til ungeteamets målgruppe.
I ungeteamet møder vi den unge med respekt og nysgerrighed. Vi tror på at rusmiddelproblemet ikke definerer den unge – Men at den unge først og fremmest er ung og træffer valg, der for den unge er meningsfulde.


Ungeteamet er gode til:

  • At tilbyde behandlingsforløb med en aktivitetsbaseret tilgang
  • At forstå og samarbejde med den unge
  • At inddrage den unges familie og netværks
  • At have et særligt fokus på forebyggelse
  • At tilbyde gruppeforløb
  • At være fleksibile
  • At holde oplæg på skoler og til samarbejdspartnere
  • At gå Gadeplan/opsøgende arbejde
  • At møde de unge anonymt på cyberhus chatten

Spørgsmål til Ungeteamet

Hvordan bliver jeg mødt når jeg kommer til jer?
Vi gør altid vores bedste for at møde de unge med en anerkendende og åben tilgang. Det er vigtigt at den unge skal føle sig respekteret og at vi arbejder sammen om, at nå de mål den unge har sat.
Vi ønsker en afslappet stemning i mødet med den unge, hvor den unge fornemmer tryghed og samtidig oplever, at bliver taget seriøst af fagligt kompetente ungekonsulenter.

Hvor lang tid skal jeg vente på at få en tid hos jer?
Vi ønsker at møde den unge hurtigst muligt efter henvendelsen og selvfølgelig på den unges præmisser. Hvis man er mest tryg ved at mødes derhjemme, på skolen eller et andet sted så gør vi det. Fra der sker en henvendelse vil der maximalt gå op til 14 dage før der er iværksat en indsats. 

Hvornår skal man kontakte jer?
Alle er altid velkomne til at kontakte os hvis man er ung eller har et ungt menneske inde på livet, hvor man er bekymret. Vi tilbyder altid råd- og vejledningssamtaler både til unge og pårørende. Du kan se vores kontaktoplysninger på postkortet nederst på siden.

Hvordan ser et forløb ud hos jer?
Det vil typisk starte med, at der sker en henvendelse omkring eller fra den unge.
Derfra mødes vi med den unge og vurderer om den unge skal tilbydes råd- og vejledningssamtaler eller skal indskrives i et behandlingsforløb.
I samarbejde med den unge fastsættes nogle mål for indskrivningen, det kunne eksempelvis være at den unge ønsker at stoppe med at ryge hash eller ønsker at drikke mindre alkohol. Målene skrives ind i en indsatsplan, hvor vi også vil beskrive hvad vi skal arbejde med for at nå de forskellige mål. Alle forløb tilrettelægges individuel alt efter den unges ressourcer, ønsker, behov, netværk m.m.

Hvor lang tid vare et forløb?
Et forløb varierer alt efter den indsats, der giver mening i forhold til den unges situation. Et behandlingsforløb vurderes minimum hver 3 måned. Her tages stilling til om de opsatte mål ved indskrivning er opfyldt, eller om indsatsplanen skal revurderes.

Hvor ofte skal jeg komme?
Der laves i samarbejde med den unge en individuel tilpasset plan for samtale intervallet.
Vi vil som udgangspunkt tilbyde den unge et mere intensivt forløb i starten af indskrivningen hvor den unges udfordringer oftest er størst. I takt med at den unges situation er i fremgang, vil samtale intensiteten oftest nedsættes, da der ikke er samme behov.


Hvad sker der hvis jeg glemmer mine aftaler?
Det aftales individuelt med den unge, om der ønskes påmindelser til aftaler. Ved udeblivelse vil den unge blive kontaktet med henblik på at lave en ny aftale. Der laves altid individuelle aftaler med den unge for at styrke fremmødet. 

Hvordan vil i inddrage mit netværk?
Den unges netværk vil ved indskrivningen blive kortlagt. Her bliver der taget en vurdering af hvem fra netværket der kan være relevant at inddrage i forløbet, hvis den unge ønsker det. Netværket kan kortlægges via en drøftelse med den unge omkring hvem der er vigtige netværks personer i den unges liv. Ved unge under 18 år inddrages forældre altid i forløbet. 


Hvem samarbejder I med omkring en ung?
Både løbende samt ved indskrivningen dannes et overblik over relevante samarbejdspartnere, det kan for eksempel være den unges læge, skolelære, jobcenteret, børne- og familiecenteret eller andre relevante aktører i den unges liv. Vi prioritere netværksmøder omkring den unge med de relevante aktør, som vil være grundlag for et koordineret samarbejde og opgavefordeling omkring den unge. 

Hvordan dokumentere i jeres forløb?
Vi har notatpligt og derfor skrives der notat på alle samtaler i vores journalsystem. Der vil ved indskrivningen blive udformet en indsatsplan, hvorpå der vil være opfølgning hver 3 måned. Systemet vi arbejder i er et lukket system der ikke er tilgængelig for andre i Odder kommune.

Har i tavshedspligt?
JA! Vi har tavshedspligt. Der skal underskrives samtykke før vi må tale med andre om den unges forløb. Hvis den unge er under 18 år skal forældre dog informeres om indskrivningen.

Kan man være anonym? Du kan være anonym på vores chat, eller henvende dig for anonym råd og vejleding.