Voksenteamet

Alle forløb starter op med en eller flere visitationssamtaler. I visitationen sigter behandleren mod at få et helhedsorienteret billede af borgerens livssituation, anvendelse af rusmidler og motivation for forandring. Ressourcer og vanskeligheder afklares, og hvis der er behov for at inddrage samarbejdspartnere eller pårørende, kan borgeren give samtykke til inddragelse.

Der tages på baggrund af samtalerne stilling til, hvilket tilbud, der vil være mest relevant for den pågældende borger, og der udarbejdes i samarbejde en handleplan for behandlingsforløbet.