Rosenhuset indgang

Vejledning & Mestring

Hvilken støtte tilbyder vi?

Du kan få vejledning i form af samtaler. Det kan være hjemme hos dig selv eller i Vejledning & Mestrings lokaler. Samtalerne kan også foregå via telefon eller skærmkommunikation.

Vejlederne kan støtte med forskellige former for pædagogisk støtte til f.eks.:

  • at få struktur i din hverdag
  • at få styr på din økonomi
  • at få støtte til at løse forskellige problemstillinger
  • at få ledsagelse til møder med det offentlige og møder
  • at få orden på din boligsituation

Sådan kommer du i kontakt med os

  • Du kan kontakte Odder Kommunes sagsbehandlere på tlf. 87 80 33 33
  • Du kan kontakte Rådgivningsteamet i Vores Netværk på tlf. 29 48 56 53
  • Rosenhusets hovednummer: 87 80 39 90. 
  • Leder: Rasmus Krahn tlf. 29 48 56 05 
  • Mail: rosenhuset@odder.dk

Om Vejledning & Mestring

Vejledning & Mestring yder støtte til borgere efter § 82 A og 82B, §85 og §99 i Serviceloven samt §31B i LAB-loven.

Vi yder vejledning i at kunne mestre sit liv på de områder, man selv opfatter man har behov for hjælp til. Typisk har man samtale med en vejleder 1 - 2 gange om ugen, men det kan variere meget alt efter aktuelle behov. Man har normalt samtale med samme vejleder hver gang.

Mere information