Rosenhuset indgang

Vejledning & Mestring

Hvilket samarbejde tilbyder vi?

Du kan få vejledning i form af samtaler. Det kan være hjemme hos dig selv eller i Vejledning & Mestrings lokaler, alt efter hvad vi skal samarbejde om. Samtalerne kan også foregå via telefon eller skærmkommunikation.

Vejlederne kan samarbejde med dig om forskellige former for  opgaver, f.eks.:

  • at du får mere struktur i din hverdag
  • at du får bedre styr på din økonomi
  • at du får bedre mulighed for at gennemføre møder med det offentlige
  • at du får bedre orden på din boligsituation

Sådan kommer du i kontakt med os

  • Du kan kontakte Odder Kommunes sagsbehandlere på tlf. 87 80 33 33
  • Du kan kontakte Rådgivningsteamet i Vores Netværk på tlf. 29 48 56 53
  • Rosenhusets hovednummer: 87 80 39 90
  • Afdelingsleder: Elsebeth Gottlieb Hansen, tlf. 51 84 47 33 (henvendelse vedr. tilbuddet generelt, medarbejdere og borgere)
  • Leder: Rasmus Krahn tlf. 29 48 56 05 (henvendelse af organisatorisk karakter)
  • Mail: rosenhuset@odder.dk

Om Vejledning & Mestring

Vejledning & Mestring samarbejder med borgere efter 82B, §85 og §99 i Serviceloven samt §31B i LAB-loven. Disse paragraffer er generelt kendte som mentorstøtte, hjemmevejledning/bostøtte eller forebyggende indsatser.

Vi samarbejder med dig om at kunne mestre dit liv på de områder, du selv opfatter, at du motiveret for. Typisk har du samtale med en vejleder 1 - 2 gange om ugen, men det kan variere meget alt efter aktuelle behov. Du har normalt samtale med samme vejleder hver gang.

Mere information