planche over hjerne

Hjerneskadevejledningen

Har en borger fået en hjerneskade, bliver vi typisk kontaktet af det sted, borgeren er indlagt, eller borgeren kan efterfølgende henvende sig til sin sagsbehandler i Odder Kommune og ad den vej blive visiteret til samtaler med hjerneskadevejlederen.
Henvendelse kan også ske til hjerneskadevejlederne:

Ergoterapeut: Charlotte Engelbrecht Olesen tlf. 30843424, mail: charlotte.olesen@odder.dk
Ergoterapeut: Henriette Bomholt tlf. 30843452, mail: henriette.bomholt@odder.dk