Handleplan

Alle borgere, der modtaget støtte fra Åhusene, får udarbejdet en handleplan. Handleplanen bliver aftalt på møde med dig, din sagsbehandler og Åhusene. Planen beskriver den hjælp, der bliver aftalt. 

Sammen med din hjemmevejleder udarbejder I efterfølgende en pædagogisk plan, der præciserer, hvordan hjælpen skal foregå, og hvilke mål I skal arbejde efter.

Handleplanen bliver evalueret løbende sammen med din hjemmevejleder, for at se om I følger planen, eller om der skal ske ændringer.