Beskrivelse af Åhusene

Åhusene er et kommunalt bostøttetilbud, der henvender sig til voksne borgere i Odder kommune, der har brug for pædagogisk hjælp, støtte eller omsorg for at kunne klare at bo i eget hjem. Støtten ydes med baggrund i servicelovens § 85.

Pt. yder Åhusene støtte til 85 borgere. Hovedparten af disse personer bor i egen bolig ude i byen og modtager støtten her. De øvrige personer bor i Åhusenes to boenheder, der til sammen udgør 20 lejligheder. Støtten ydes i dag- og/eller aftentimerne og vedrører alene personer, der kan klare sig uden døgnstøtte.

Åhusene indgår i dag som en integreret del af det eksisterende boligområde, der fuldt udbygget rummer ældreboliger samt boliger til familier med et handicappet barn. Byggeriet er opført af AAB i centrum af Odder i området langs Østergade og Odder å – tæt på kulturliv og indkøbsmuligheder. Samlet består byggeriet af et Fælleshus samt to selvstændige boenheder.

Døren ind til fælleshuset

foto: Jette Merete Axelsen