Haveforeningen

Brugergruppen opfordres til at deltage i de almindelige møder og arrangementer og til at byde ind med deres tilstedeværelse til de fælles arbejdsdage i haveforeningen.

Målet er at skabe et godt netværk og sameksistens med de andre haveejere.

Havvej

foto: J.M.Axelsen.