Mål

Gamle Luffe

Hjemmevejlederne i Seniorteamet arbejder på at skabe grundlaget for, at borgerne kan få "et godt ældreliv". Målet er, at borgerne oplever livet som meningsfuldt gennem oplevelser, fællesskab og sociale relationer.

Ud over den individuelle støtte i borgernes egne hjem, mødes Seniorteamet to gange om måneden til henholdsvis Senior-Café i Pakhuset og til en madklub i Åhusene, hvor vi planlægger fælles spisning, udflugter o.lign.

Hjemmevejlederne arbejder på at koordinere den bedst mulige indsats i forhold til hver enkelt borger. Derfor arbejder vi tæt sammen med hjemmepleje, læge, fysioterapi osv.