Beskrivelse

Team Broen yder støtte til borgere, der bor i Bosted Broen, samt borgere, der bor i eget hjem ude i byen.

Team Broen arbejder fortrinsvis med botræning, læring og udvikling.

Hjemmevejlederne arbejder målrettet på at støtte de enkelte borgere, således at de kan blive i stand til at leve så selvstændigt og meningsfuldt som muligt ud fra de forudsætninger og forventninger, de har til livet.

Bosted Broen
Bosted Broen fungerer udadtil som de øvrige almene boliger i området og er forbeholdt de mere selvhjulpne borgere. I Bosted Broen er fokus på målrettet botræning og parathed til udflytning.

Byggeriet er opført i to plan og ligger i direkte forbindelse med områdets øvrige etagebyggeri. Bo-enheden udgør 11 selvstændige lejligheder på 65 m2 samt en fælleslejlighed, der kan benyttes af alle borgere i bostedet.

Lejlighederne består af en lille entre, en stue, et soveværelse, et køkken med køleskab og komfur samt badeværelse med tilhørende vaskemaskine. Til brug for de beboere, der er fysisk funktionshæmmede og har lejlighed på første sal, er der etableret elevator.

I Bosted Broen er der tilbud om fællesspisning og fællesskab hver torsdag aften i fælleslejligheden. De øvrige dage er man selv ansvarlige for afholdelse af madlavning. Medarbejderne bistår desuden borgerne med at indgå i selvstændige spisegrupper i deres eget hjem, hvor de spiser sammen med en eller flere andre borgere i bostedet. I tilknytning til de fælles torsdage, afholdes der en gang om måneden fællesmøde, hvor der er mulighed for at planlægge aktiviteter mv.

Søjle ved Broen