Velkommen til Åhusene

skilt til fælleshuset

Åhusene er et kommunalt bostøttetilbud, der henvender sig til voksne borgere i Odder kommune, der har brug for pædagogisk støtte for at kunne klare at bo i eget hjem.

Støtten ydes med baggrund i servicelovens § 85 som led i den kommunale forpligtigelse på området.

Her på hjemmesiden kan du læse mere om, hvem Åhusene er. Hvis du vil vide mere om, hvad der sker aktuelt - lige fra billeder til invitationer - henviser vi til vores Facebookprofil: Bostedet Åhusene.

Du er også velkommen til at ringe på tlf. 87 80 36 40 eller skrive til Åhusenes leder, Birthe Egholm, på birthe.egholm@odder.dk