Cafeens dagligdag

Cornelia
Nu skal I bare se, hvordan man laver en god kop kaffe

Cornelia Cornelia

Laust 
Laust i fuld firspring

Christoffer
Der gøres klar til aftenarrangement i den store sal

Kunder i butikken
Kunder i butikken

Kassekontrol
Kassekontrol 

Signe bag disken
Hva´ sku´ det være?

 

foto: J.M.Axelsen.