Café Pakhuset som arbejdsplads

Kaffebryggerne

Café Pakhuset drives som et aktivitetstilbud jf. Sociallovens § 104 og hører organisatorisk under Bostedet Åhusene i Odder.

Vi tilbyder vores medarbejdere et regulært arbejde i det offentlige rum og skaber mulighed for social integration i lokalsamfundet.

Cornelia og Erna

Hvem er vores medarbejdere?

Udviklingshæmmede: Brugeren skal dog have et relativt højt funktionsniveau, være selvhjulpen og selvtransporterende.

Kontanthjælpsmodtager: vi tilbyder et socialt og pædagogfagligt afklaringsforløb af kompetencer.

Personer i jobtræning; som har brug for afklaring i forhold til videre jobmyligheder på det ordinære arbejdsmarked, f.eks. flexjob. Vi formidler også kortere praktikforløn i lokale virksomheder.

Der stryges

foto: J.M.Axelsen.