Pædagogiske metoder

Medarbejderne anerkendes for den mængde arbejde, den enkelte kan præstere. Vi tilbyder hver enkelt medarbejder en individuelt tilrettelagt arbejdsdag med indbyggede succeser.

Dorte

Vi er i vid udstrækning sammen om arbejdsopgaverne. Vi øver planlægning, udførelse, vedholdenhed og finish.

Driften af caféen danner rammerne om løsningen af en række praktiske opgaver. Vi kokuserer på ressourcer frem for problemer/mangler i vores tilgang.

 Indkøbsholdet
foto: J.M.Axelsen.