Buskørsel

Hver eneste dag kører den røde og den hvide bus ud i oplandet for at samle brugere op. Ruterne er de samme hver dag, og det giver passagererne tryghed for at de kommer til og fra arbejde på samme tidspunkt hver dag. Det eneste, der skifter er chaufførerne, men de bliver annonceret i Trompeten hver fredag, så passagererne kan holde sig orienteret om, hvem der kører deres bus.

Om eftermiddagen er der chaufførmedhjælper på den ene af busserne. Trine og Michael deles om tjansen, og de gør det uden for normal arbejdstid. Det er et af deres faste holdepunkter i en dagligdag, der ellers byder på variation fra start til slut.

”Jeg gør det for hyggens skyld”, siger Trine, der har valgt at køre med de dage, hvor hun alligevel har valgt at spise på sit værelse, og altså ikke er afhængig af spisetiderne på Krogen.

Bussen
Trine har hjulpet passagererne på plads, og så er de klar til at køre hjemad.