Mål

Udviklingshæmmede har krav på udviklingsmuligheder på alle niveauer. De skal have mulighed for at udvikle sig, både fysisk og psykisk. Derfor skal den verden de er omgivet af, være mangfoldig og udfordrende, samtidigt med at, den skal være overskuelig, så tilværelsen ikke bliver forvirrende og stressende.

Der skal være plads til at den enkelte kan udfolde sig, og der skal være mulighed for, at der kan skabes nye sociale relationer.

Boccia kamp
Bocciaholdet er samlet på tværs af arbejdsgrupper og handikap.