Målgruppe

Aktivitetscentret har omkring 65 brugere. De er alle voksne udviklingshæmmede, og de har forskellige funktionsniveauer. Vi rummer fabos' egne beboere, samt mere selvhjulpne brugere som blandt andet bor i bofællesskaber, hjemme hos forældre eller i egen lejlighed med støtte.

Aktivitetscentret har flere døve og hørehæmmede brugere, og derfor er der ansat 2 pædagoger med tegnsprogsuddannelse. De underviser brugere og personale i tegn til tale.

Jon på cykel
Brugerne elsker at cykle, og alle kan, uanset handikap, få en tur