Pædagogik

I det daglige arbejde gør vi meget ud af at udvikle den enkelte brugers kompetencer og støtte en selvhjulpen og aktiv hverdag. Samtidig prioriterer vi også den enkeltes behov for hvile og ro. Kommunikation er en vigtig del af vores arbejde. Derfor får medarbejderne løbende undervisning i tegn til tale. Ud over tegn til tale, bruge vi i vid udstrækning piktogammer og billeder.

Som udgangspunkt arbejder vi med at rådgive, støtte og vejlede den enkelte ud fra hans/hendes ressourcer. Sigtet er, at give mest muligt personligt ansvar til brugeren. Det gør vi, fordi vi tror ansvar for eget liv, er grobund for udvikling af færdigheder og psykisk habitus.

Allan ordner lagret
Brugerne styrer lageret på Ballevej med hård hånd.