Personalet

Der er 9 pædagoger, som alle indgår i vagtplanen. Om morgenen hjælper flere af dem til på bofællesskabet Hjørnet og Krogen, ligesom nogle henter brugere i busser og hjælper Hjørnet og Krogen i weekenderne.
Den enkelte pædagog er tilknyttet en bestemt gruppe, men de kan alle supplerer der, hvor der er brug for det.
Gruppen er sammentømret, og vi kender brugerne rigtig godt. Derfor er det heller ikke et problem, når der er folk inde i vikariater, praktik eller jobtræning, da de altid har mindst en pædagog at læne sig op ad.

Hængesofa hygge
Når vejret er til det, hygger vi i hængesofaerne.