Hjørnet gruppe 3

Vi er et botilbud for personer med handicap, som har brug for meget hjælp til at få hverdagen til at fungere. Nøgleordene i gruppen er livskvalitet, tryghed, ro og udvikling. Beboerne får selvfølgelig nogle af disse ting på Aktivitetscentret, men det er vigtigt, at det fortsætter i hjemmet også. Beboerne har deres værelse, som de til enhver tid kan trække sig tilbage på. Her er både vante, trygge omgivelser og ro.

Selvom mange beboere har svære handicaps, bliver der stadig stillet krav til dem i det omfang, det er rimeligt. For eksempel skubber brugere i kørestol sig selv fra værelset til spisebordet, ligesom du skal sige ”ja tak”, hvis du bliver spurgt om mere saftevand. Nogle smører også deres egne madder. Dette er med til at udvikle beboerne.

Beboerne har medindflydelse på alle de områder, de selv er i stand til at deltage i, og de kan selvfølgelig, både verbalt og ved kropssprog sige fra, hvis der er noget, de ikke har lyst til. Dog kun så længe det er godt for dem. For eksempel kan de ikke sige nej til tandbørstning og andre basale eller hygiejnemæssige forhold.

I weekenderne er personalets arbejdsplan udarbejdet således, de kan tage beboerne med ud af huset uden hele tiden at skæve til klokken. Det betyder frihed og ikke mindst ro, ligesom det er nemt at komme af sted.

Hjørnet 3
Indgang til gruppe 3 fra gårdhaven.