fabos’ historie

1990
Århus Amt etablerer fabos og bygger Hjørnet i samarbejde med KOLLEV.

Århus Amt ville prøve at lave fælles ledede organisationer, hvor både boenheder og aktivitetscenter skulle være under samme forstander.
Derfor byggede de en boenhed, der især henvendte sig til beboere fra Sølund, der havde rødder i Odder.

1994
Samsø Kommune  overtager sit eget Aktivitetscentet.

Oprindeligt stod fabos for: Fælles Arbejde Bolig Odder Samsø, men i 1994 besluttede kommunalbestyrelsen på Samsø, at de selv ville drive deres aktivitetscenter. Så passede navnet pludselig ikke på os længere.

Så var gode råd dyre, men en medarbejder på vej på pension foreslog i sin afskedstale, at bogstaverne kunne stå for: Fællesskab Aktivitet Begejstring Oplevelser og Samarbejde. Det passede meget fint med den måde fabos var på, så sådan blev det!

1998 
Aktivitetscentret bliver bygget på en grund overfor Hjørnet. Tidligere lå det i lejede lokaler på Rønhøjvej (industrikvarter 2 km væk).
Det var fantastisk at flytte i nye, lyse og dejlige lokaler, som er bygget til formålet. Det var også dejligt at slippe for transporten mellem Hjørnet og Akivitetscentret.

2002

Krogen etableres i midlertidige boliger på Lundevej
Århus Amt manglede pladser, og på Lundevej kunne der bo 9 personer, uden at Amtet skulle bygge nyt. Desværre  var det nogle gamle, tarvelige boliger, så planen var, at de der flyttede ind, kunne flytte til Århus, så snart der var bygget nyt dér. Men sådan gik det ikke. Århus kom aldrig i gang med at bygge, og de der boede på Krogen, var i øvrigt blevet så glade for at bo her, at de ikke ville flytte andre steder hen.

2005

Århus Amt genhuser Krogens beboere på Randlevvej, river de midlertidige boliger på Lundevej ned og gåri gang med at bygge nye.
Århus Amt bestemte sig for at bygge nyt i Odder. Amtet blev imidlertid nedlagt, og Odder Kommune overtog opgaven med at bygge.

2009
Krogen flytter endelig ind i nye specialbyggede boliger på Lundevej.

Efter 7 år i midlertidige boliger stod Krogen endlig færdig til indflytning. Byggeriet er nøje opført efter de behov, som beboerne har, og det var en stor dag, da de endelig kunne flytte ind.

Beboer cykeltur
Beboerne kan uanset handicap få en cykeltur.

*I begyndelsen var det et forsøg. Århus Amt ville se, om det kunne lade sig gøre at skabe fælles udgangspunkt, fælles ansvar og fælles holdning for både boenhed og Aktivitetscenteret. Kunne nærhed kombineres med storhed? Det mente Århus Amt, og de fik ret. Da det ved udgangen af 2006 blev nedlagt, var der ni fællesledede organisationer i Århus Amt.

Formålet var at skabe et helhedstilbud, hvor den enkelte beboer blev mødt med de samme værdier, pædagogiske holdninger og visioner, som på resten af fabos.
Det skulle være lettere at dele viden, og kommunikationen skulle have bedre kår, således at kvaliteten for den enkelte beboer kunne blive optimal.

2017:Det specialiserede område omorganiseres. fabos bliver lagt sammen med Broen og Basen fra Åhusene. Café Pakhuset bliver lagt sammen med Aktivitetcentret. Birthe Egholm bliver virksomhedsleder for disse enheder.