Vores tre boenheder har 2. og 3. års studerende, mens Aktivitetscentret har 1. års studerende.

Vi udnytter, at vi har flere studerende på én gang, ved blandt andet at holde praktikkonference hver sjette uge. Her får de studerende et oplæg om et overordnet tema om for eksempel Neuropædagogik, økonomi, seksualitet, etik eller et andet relevant emne.

 Praktikvejlederne udgør et praktikudvalg, som også holder fælles møder med de studerende.

Derudover er der individuelle konferencetimer hver uge. Ved begge møder har den studerende og pædagogerne mulighed for at diskutere, hvordan det går, og hvilke mål den studerende kan og skal nå i løbet af praktiktiden.

De studerende fra døgnsiden får også et par uger i Aktivitetscentret, så de dermed får et helhedsbillede af, hvordan det er at være bruger på fabos. 

Praktiskbeskrivelse Hjørnet Praktikbeskrivelse Krogen
Præsentation af fabos  

Læsetid
De studerende fungerer på lige fod med resten af personalet