Hjerneskadevejledningen

Erhvervet hjerneskade - en forandret hverdag

En hjerneskade kan for eksempel opstå i forbindelse med en blodprop i hjernen, en hjerneblødning, betændelsestilstande, forgiftning og trafi kulykke.

Når man får en hjerneskade, kan hverdagen blive meget forandret - både for personen selv og for pårørende.

Efter en hjerneskade kan der opstå problemer med bl.a.

  • koncentration
  • hukommelse
  • overblik
  • planlægning og struktur

Det er det, der kaldes ”skjulte handicap”.

De skjulte handicap kan medføre, at den senhjerneskadede har svært ved at genoptage fysiske, psykiske og sociale aktiviteter i dagligdagen.

Opgaver, som er væsentlige for at leve et selvstændigt liv i egen bolig.

Her kan en hjemmevejleder være en god støtte.

Andre følger kan f.eks. være nedsat udholdenhed, nedsat erkendelse af situationen, nedsat initiativ samt følelser af frustration, afmagt, angst og sorg.

Formålet med hjemmevejledning

Formålet med hjemmevejledning er at give den senhjerneskadede mulighed for at genoptage dagligdagens forskellige aktiviteter.
Det kan være alt fra at vaske tøj til at komme i gang med at cykel igen eller til at få sat system i økonomien.

Hjemmevejlederen kan også tilbyde støtte i sociale relationer og aktiviteter.
Det kan eksempelvis dreje sig om at få genoptaget kontakt til familie ellerbekendte, at få aftalt en biograftur med en veninde, eller deltage i kommunale aktivitetstilbud.

Hjemmevejlederens arbejde

Hjemmevejlederen arbejder i den senhjerneskadedes eget hjem og nærmiljø sammen med vedkommende, de pårørende og andre nøglepersoner.

Hjemmevejlederen vil være med til at afdække, hvilke aktiviteter, der er meningsfyldte for den enkelte i hverdagen og på længere sigt.

Hjemmevejlederen vil løse opgaver sammen med personen og ikke for personen. Hensigten er, at vedkommende bliver så tilfreds som muligt og med hjemmevejlederens støtte kan klare sig så selvstændigt som muligt.

Hjemmevejlederens opgaver

En hjemmevejleders opgave kan f.eks. være:

  • at hjælpe til at blive så selvhjulpen i hverdagen som muligt
  • at hjælpe med at fi nde egnede aktiviteter i nærmiljøet
  • at støtte kommunikationen mellem vedkommende og familien
  • at hjælpe med at få igangsat f.eks. dagtilbud, kurser, ferie og lignende
  • at give information og vejledning om hjerneskaden og dens følger både til den senhjerneskadede og til familien
  • at være den senhjerneskadedes koordinator i forhold til den tværfaglige indsats, der sker omkring vedkommende

Vurdering af behovet for hjemmevejledning

Dette tilbud om hjemmevejledning er til personer under 65 år.

Før man kan få tilbudt hjemmevejledning, er det nødvendigt at vurdere behovet.

Denne vurdering sker via visitation i ”Voksen Handicap Området ” i Odder Kommune.

Kontakt os

Odder Kommune
Borgerservice
Telefon 87 80 33 33
Mail: socialservice@odder.dk

Hjerneskadevejledningen

Hjerneskade-koordinator
Charlotte Engelbrecht Olesen
Adresse: Lundevej 3, lejlighed 204, 8300 Odder
Mobil 30 84 34 24
Mail: charlotte.olesen@odder.dk

Ergoterapeut
Henriette Bomholt
Adresse: Lundevej 3, lejlighed 204, 8300 Odder
Mobil 30 84 34 52
Mail: henriette.bomholt@odder.dk