Rosenhuset

Vejledning og Mestring

Hvis man har nøgle, kan lokalerne benyttes mellem kl. 10 og kl. 22.
Brugere af huset kan kontakte personale for at få udleveret en nøgle.

Aktiviteter:
Man kan få aktivitetsprogram udleveret ved henvendelse i Rosenhuset.

Følg os på Facebook
Følg desuden med på vores Facebookside