Støtteforeningen Rosens venner

Foreningen modtager derfor gerne støtte i form af medlemskab eller gaver.
Årligt kontingent: 150 kr.

Henvendelse til støtteforeningen sker til Rosenhuset.

Formand: Niels Rosenberg, næstformand Orla Sørensen