Sundhedspolitikken

Sundhedspolitik skal sætte borgere i bevægelse

Andelen af borgere, der er fysisk aktive skal hæves, mens andelen af unge, der ugentligt drikker sig fulde, skal halveres. Og så skal antallet af voksne dagligrygere reduceres til 15 %. Sådan lyder nogle af målene i den reviderede sundhedspolitik, der blev vedtaget i byrådet 10. juni 2013.

Politikken har fire indsatsområder: 

 • Borgere i bevægelse
 • Rygning
 • Unge og alkohol
 • Det nære sundhedsvæsen

Klare mål med indsatsen
I sundhedspolitikken er der sat klare mål for, hvad byrådet vil forandre. Målene lyder:

Borgere i bevægelse: 

 • Andelen af fysisk inaktive voksne reduceres fra 16 % til 10 %
 • Andelen af voksne der dyrker regelmæssig motion øges fra 55 % til 65 % 
 • Andelen af børn og unge, der dyrker regelmæssig motion, øges fra 67 % til 80 %

Rygning

 • Andelen af voksne dagligrygere reduceres fra 23 % til 15 %
 • Andelen af unge dagligrygere reduceres fra 14 % til 10 %

Unge og alkohol

 • Andelen af unge, der rusdrikker, reduceres fra 38 % til 19 %
 • Andelen af unge, der har et storforbrug af alkohol, reduceres fra 24 % til 14 %

Det nære sundhedsvæsen

 • Vi vil forebygge indlæggelser og genindlæggelser
 • Vi vil fremme syge borgeres evne til at mestre livet med sygdom
 • Vi vil fremme livskvaliteten og evnen til at mestre livet blandt borgere, der er ramt af stress og depression

Mission signalerer værdierne bag sundhedsindsatsen
Politikken indeholder en mission, der beskriver, hvad der skal kendetegne Odder Kommunes sundhedsindsats. I missionen står der: 

 • Vi understøtter borgerne i at mestre deres hverdagsliv
 • Vi forebygger, at sygdom opstår
 • Vi gør det sunde valg til det lette valg
 • Vi er opsøgende overfor borgere, der ikke selv opsøger sundhedsfremmende og forebyggende tilbud

Den samlede politik kan findes her: Odder Kommunes sundhedspolitik

Baggrundsmateriale om Odder Kommunes sundhedsmæssige opgaver og udfordringer kan findes her:

Høring har givet inspiration til indsatser
Politikken blev vedtaget d. 10. juni 2013 efter en proces, hvor ledere og nøglemedarbejdere fra hele organisationen har indgået. I processen har blandt andet indgået en høring af kommunale institutioner og eksterne parter. De 32 høringssvar har givet inspiration til de konkrete indsatser.

En sammenfatning af høringssvarene kan læses her: Sammenfatning af høringssvar vedr. sundhedspolitikken