Aflysning af politiske møder og aflysning/udsættelse af kommunale arrangementer

Aflysning af politiske møder til efter påske

Alle politiske møder, udvalgsmøder, temamøder, byrådsmøde, fælles møder, gruppemøder, træffetid og diverse andre poliske møder aflyses frem til efter påske.

Borgmester Uffe Jensen udtaler
- På grund af coronasituationen vil der være fokus på de mange livsvigtige funktioner, der skal fungere i den kommende periode.
Der er mange opgaver at tage højde for – opgaver, som SKAL løses og håndteres i den kommende periode. Lokalpolitik i Odder må nødvendigvis i en sådan situation, komme i anden eller tredje række.

Aflysning/udsættelse af kommunale arrangementer

I Odder Kommune ønsker vi at medvirke aktivt til at begrænse udbredelsen af coronavirus, og vi følger derfor Sundhedsstyrelsens anbefalinger. De seneste dages udmeldinger fra Statsministeriet og Sundhedsstyrelsen har gjort det klart, at vi nu står i en alvorlig situation, og at vi alle skal gøre vores for at mindske smittespredningen.

Odder Kommunes kriseledelse har derfor besluttet at aflyse eller udsætte alle kommunens offentlige arrangementer, hvor der enten deltager mange mennesker, eller hvor mennesker skal sidde eller stå tæt sammen. I praksis er det nærmest umuligt at afholde arrangementer, hvor deltagerne ikke kommer tæt på hinanden med risiko for smitte.

For at skabe tydelighed om retningslinjerne i organisationen har vi derfor valgt, at det som udgangspunkt gælder alle kommunens offentlige arrangementer.

F.s.v.a. interne møder, så afholdes de i det omfang det er nødvendigt i forhold til at opretholde sikker drift i kommunen Dette dels for at frigive/opretholde de nødvendige ressourcer til at sikre den kommunale drift, dels for at begrænse smittespredningen mest muligt.

Alle politiske møder, udvalgsmøder, temamøder, byrådsmøde, fælles møder, gruppemøder, træffetid og diverse andre poliske møder aflyses også frem til efter påske. 

Beslutningen gælder fra nu og frem til og med 13. april 2020 (til og med påske). Vi melder herefter ud, hvorvidt nærværende retningslinje opretholdes efter påske.

På vegne af Odder Kommunes kriseledelse.