Vestskolen

Nødpasning og nødundervisning i dagpleje, daginstitutioner og skoler (opdateret 7.4)

Statsminister Mette Frederiksen har meddelt, at skoler og daginstitutioner skal lukkes fra mandag den 16. marts og foreløbigt til og med den 13. april, for herved at kunne håndtere konsekvenserne af udbredelsen af coronavirus.

Det vil sige, at Odder Kommunes dagpleje, vuggestuer, børnehaver og skoler vil være lukket fra på mandag den 16. marts 2020.

Nødpasning

Der vil kunne tilbydes nødpasning i de helt særlige tilfælde, hvor forældrene skal på arbejde og ikke kan finde andre løsninger.

Hvis man som forælder har spørgsmål om behovet for nødpasning bedes man rette henvendelse til den enkelte institution via institutionens hovednummer.


Nødpasning i weekender, helligdage samt om natten i Odder Kommune

Man skal opfylde følgende kriterier for, at komme i betragtning til weekend, helligdage samt døgn-nødpasning:

  • 0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

I tilfælde af, at I får behov for nødpasning bedes I henvende jer til jeres børns institution, SFO eller dagpleje kontoret så tidligt som muligt:

Kontaktinfo for nødpasning i Odder Kommune


Rammer for nødpasning


Nødundervisning

Der etableres nødundervisning på alle skoler så længe skolerne er lukkede på grund af corona-krisen.

  • Der finder nødundervisning sted tilpasset fag og klassetrin og den enkelte elevs niveau.
  • Lærerne er i kontakt med deres elever digitalt eller telefonisk (Aula, Google, Momo, telefon, SMS, chat mv).
  • Lærerne følger op på, hvordan undervisningen går og om nogen har brug for særligt fokus.

Der skal være plads til mangfoldighed og eksperimenter med nye måder at arbejde på.
Materialerne der anvendes kan være digitale eller analoge.
Metoderne kan være brug af portaler, opgaver, flipped-learning, video, online mv.

Lederne laver en løbende kvalitetsopfølgning.

Inspiration
Der etableres en en fælles mappe, hvor der er links til de forskellige portaler vi har adgang til.
Det etableres en fælles mappe, hvor inspiration til andre lærere kan lægges.


Tidlig SFO

Kære alle forældre til tidlig SFO startere.

Vi har tidligere meldt ud, at de børn som skulle starte i tidlig SFO pr. 1.april skulle starte op på deres respektive skoler d. 14. april – altså dagen efter, at skoler og daginstitutioner efter regeringens nuværende plan, åbner op igen.

Dagtilbudslederne, skolelederne og forvaltningen har drøftet dette igen og har vurderet, at overgangen for børnene bliver for brat, hvis børnene møder direkte op i skolen efter corona-krisen.

Derfor skal børnene i stedet møde op i deres respektive dagtilbud, når regeringen beslutter, at børn i dagtilbud og skoler ikke længere skal passes hjemme. Her skal de være i to dage, hvorefter de starter op i tidlig SFO på de respektive skoler.

Den samlede ledergruppe vurderer, at børnene skal have mulighed for, at sige farvel til hinanden på behørig vis. Vi beklager, at vi tidligere har meldt noget andet ud, men håber også på forståelse i denne tid, hvor alt ændrer sig fra time til time og ingenting er som vanligt.

Med venlig hilsen
Dagtilbudslederen, skolelederne og forvaltningen
Odder Kommune


Hold dig orienteret

Forældre til børn i dagpleje, daginstitutioner og skole skal holde sig informeret via AULA og Forældreintra.