Alkoholbehandling

Logo for Forebyggelse & Rusmidler i Odder Kommune

Det er væsentligt for os, at du oplever indsatsen meningsfuld, hvorfor samarbejdet tager udgangspunkt i dine ønsker og behov.

Vi tilbyder hjælp til personer, som oplever, at alkohol og/eller stoffer forstyrrer deres livsførelse, hvad enten behovet er et par korte rådgivende samtaler eller et længerevarende behandlingsforløb.

Vi ved, at det kan være vanskeligt at erkende, at man har et problematisk brug af rusmidler, og at henvendelsen kan være præget af tvivl og ambivalens. At have et problem med rusmidler er ofte forbundet med skam og skyld, og man har måske brugt megen energi på at forsøge at skjule sit problem. Man har måske desuden forsøgt at stoppe selv, men uden held. Hvis rusmidlerne overtager kontrollen, kan det være ødelæggende for dig og dine omgivelser. Det har store konsekvenser for dit helbred, og du risikerer at miste dit arbejde, din familie og dit netværk. Hvis du er i tvivl om, om dit brug af rusmidler, er et problem, kan du henvende dig for en afklarende samtale.

Det er gratis og uforpligtende at henvende sig, og det er muligt at modtage samtaler online. Det er muligt at modtage alkoholbehandling og i nogle tilfælde stofbehandling anonymt. Behandlingen kræver ingen henvisning, og vi handler hurtigt. Senest 14 dage efter, du har henvendt dig, kommer du til første samtale. Vi har naturligvis tavshedspligt.

Så hvis du selv eller personer tæt på dig er bekymret for dit brug af rusmidler, kontakt os!

Indskrivning

Et behandlingsforløb starter med en eller flere visitationssamtaler. I visitationen vil der i samarbejde med borgeren være fokus på at få et helhedsorienteret billede af borgerens livssituation, anvendelse af rusmidler og motivation for forandring.

Ud fra dette udarbejdes en handleplan, med de mål borgeren ønsker at opnå ved indskrivningen. Når handleplanen er udarbejdet og godkendt af borgeren, vil borgeren få tildelt en behandler.

Organisering og tilgang

Forebyggelse og Rusmidler er en politisk ledet virksomhed under Social og Borgerservice. Vi er organiseret under Det Specialiserede område for Voksne i Odder Kommune, og vi arbejder ud fra de overbevisninger og med de fokusområder, der er beskrevet i strategien for området:

 • Vi har fokus på kerneopgaven. Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkeltes behov, ønsker og mål, hvad enten det drejer om afholdenhed, stoffrihed, stabilisering eller skadesreduktion. Med udgangspunkt i psykologisk, sundheds- og socialfaglig viden samt bevidst metodeanvendelse arbejder vi målrettet med kerneopgaven.


 • Vi arbejder sammen og på tværs for at skabe de bedste løsninger. Vi har fokus på, at indsatsen opleves fleksibel, sammenhængende og meningsfuld. Vi tænker i helheder og i nære relationer. Hvis der er samtykke, inddrager vi derfor de personer, der er mest betydningsfulde for borgeren, i samtalerne, og fylder emner som sundhed, bolig eller job/uddannelse, giver vi råd og vejledning og hjælper på vej ved behov. Indsatsen koordineres med samtykke med relevante samarbejdspartnere kommunalt eller regionalt.


 • Vi arbejder ud fra en tanke om et aktivt medborgerskab. Vores menneskesyn tager udgangspunkt i, at alle kan bidrage værdifuldt til fællesskabet. Med udgangspunkt i brugerinddragelse har vi fokus på at støtte den enkelte i at udløse sine ressourcer og potentialer - at mestre de individuelle udfordringer, de står overfor, således, at de kan leve et så aktivt og selvstændigt liv som muligt. Dmette kommer blandt andet til udtryk ved, at vi behandlingen indtager en faciliterende rolle med henblik på at støtte borgeren i at opdage og (gen)aktivere egne ressourcer - vi går ikke foran borgeren, men ved siden af.


 • Vi sikrer i afdelingen en sund og bæredygtig økonomi ved at være effektive og træffe fagligt underbyggede og ansvarlige beslutninger.

Forebyggelse

Hos Forebyggelse & Rusmidler i Odder har vi fokus på forebyggelse af stof- og alkoholproblemer. Vi afholder oplæg for samarbejdspartnere, offentlige instanser og private virksomheder med henblik på at understøtte opmærksomheden på anvendelse af rusmidler samt tidlig opsporing af stof- og alkoholproblemer.

Yderligere udfører vi opsøgende arbejde og uddanner frontpersonale til at opspore og tale om rusmiddelproblemer. Er du som fagperson i kontakt med en borger, hvor du enten har mistanke om eller kendskab til, at pågældende har et rusmiddelproblem, så er du altid velkommen til at henvende dig for sparring. Vi tilbyder også at tage med til en afklarende samtale sammen med borgeren.

Tilbud

 • Råd og vejledning
 • Afklarende forløb
 • Ambulant stof- og alkoholbehandling, individuelt eller i gruppe
 • Online samtaler
 • Tilbagefaldsforebyggende samtaler
 • Familieorienteret Rusmiddelbehandling
 • Projekt BRUS til børn og unge i familier med rusmiddelproblemer
 • Samtaler til pårørende
 • Medicinsk behandling
 • Øreakupunktur
 • Opsøgende arbejde/SKP
 • Forbyggende indsatser
 • Konsulentbistand til samarbejdspartnere

Ved henvendelse vil der ud fra den enkeltes situation blive udarbejdet en konkret vurdering af, hvilket tilbud, der er relevant.

Praktiske informationer

Forebyggelse & Rusmidler
Vitaparkvej 11
8300 Odder
Mail: Forebyggelse-rusmidler@odder.dk

Telefon:

 • Visitation og behandling: 29 10 63 40/30 51 92 56
 • Ungekonsulenter: 24 61 39 88 / 21 28 76 33 / 51 71 04 57
 • Familieorienteret behandling: 30 51 92 56
 • Projekt BRUS: 24 67 67 84
 • Medicinansvarlig: 20 47 03 82
 • Specialvejleder og SKP: 29 10 64 67 / 30 51 89 96

Åbningstider:

 • Mandag: 9.00 - 16.00
 • Tirsdag: 9.00 – 15.00
 • Onsdag: 9.00 – 15.00
 • Torsdag: 9.00 – 17.00
 • Fredag: 9.00 – 14.00

Mere information / brochurer

Se eventuel også info om Stofmisbrugsbehandling