Billedet af Demensteamet

Aldrig alene med demens

Demensteamet er til for dig

Har du brug for råd og vejledning omkring demens? Mangler du viden om demens eller ideer til, hvordan du løser eller tackler dagligdagens problemer? Har du brug for at tale med en, der kender problemerne med demens og kan støtte dig? Så er demensteamet klar til at hjælpe dig:

  • Vi vejleder, når du lige har fået en demensdiagnose
  • Vi hjælper, når du har haft demens i længere tid
  • Vi støtter dig, der skal hjælpe i hverdagen
  • Vi støtter pårørende
  • Vi har fokus på forebyggelse

Kort sagt, så er vi der, når du har brug for os! Tilbuddet omfatter borgere, der oplever demens samt pårørende og de omsorgspersoner, der hjælper i hverdagen.

Gratis rådgivning

Har du brug for hjælp, så kan du kontakte demenskoordinatoren, som altid varetager den første kontakt. Demenskoordinatoren har tavshedspligt, og du har mulighed for at være anonym. Du kan få rådgivning via telefonen eller besøg efter aftale.

Rådgivningen er gratis.

Kontakt demenskoordinatoren

Odder Kommunes demenskoordinator er Susan Kaagh, og du kan kontakte hende via telefon eller mail:
Tlf.: 8780 3716 – telefontid på hverdage kl. 8.00 – 9.00.
E-mail: susan.kaagh@odder.dk

 

Demensblomst

Så er der Sommerfest

Kursus for pårørende til personer med demens

Nyt nationalt symbol skal hjælpe mennesker med demens

Mistanke om demens

Hvis du har mistanke om demens, er det vigtigt, du kontakter din egen læge, så den rigtige diagnose kan stilles, og eventuel behandling påbegyndes så tidligt som muligt.

Du er også velkommen til at kontakte Odder Kommunes demenskoordinator Susan Kaagh for rådgivning og vejledning på tlf. 8780 3716, eller e-mail: susan.kaagh@odder.dk 

Tilbud til dig der har demens

Der er mange faktorer, der har betydning for hvilke tilbud, der passer til den enkelte person med demens og dennes familie. Derfor vil beslutningen om hvilke tilbud der er aktuelle for den enkelte altid foregå i et samarbejde med en person fra demensteamet og/eller en visitator.

Nedenstående er en oversigt over de eksisterende tilbud. Hver enkelt tilbud vil blive beskrevet mere detaljeret efterfølgende:

Demenstilbud

Tilbud målrettet personer med let demens

Udendørs fysisk træning
Mandage kl 10-12 mødes personer med demens i tidlig fase til 2 timers udendørs træning, hvor der er indregnet 30 min. til socialt samvær efter træningen.

Formålet med træningen er at vedligeholde den enkeltes funktionsniveau bedst muligt via metoder, der har dokumenteret effekt på vedligeholdelse af funktionsniveau hos personer med demens.

Indholdet i træningen er en blanding af konditions-, styrke-, balance-, koordinations- og hjernetræning.

Der trænes i alt slags vejr og træningen foregår i varieret terræn. I træningen lægges der stor vægt på et trygt og positivt samvær.

Træningen foregår ved fysioterapeuter og demenskonsulent.

Man skal visiteres til træningen via kommunens demensteam.

Der er mulighed for transport mod en mindre egenbetaling

Indendørs fysisk træning

Torsdage kl. 11 – 12 mødes personer med demens i tidlig fase til 1 times indendørs træning i motionsrum.

Formålet med træningen er at vedligeholde den enkeltes funktionsniveau bedst muligt via metoder, der har dokumenteret effekt på vedligeholdelse af funktionsniveau hos personer med demens.

Indholdet i træningen er en blanding af konditions-, styrke-, balance-, koordinations- og hjernetræning.

Træningen foregår ved fysioterapeuter og demenskonsulent.

Man skal visiteres til træningen via kommunens demensteam.

Der er mulighed for transport mod en mindre egenbetaling.

Torsdagsklubben hvor fokus er hjernetræning og social træning

Torsdage kl. 9.30-11 er klubben åben for personer med demens i tidlig fase og her er fællesskab i centrum.

Deltagerne i klubben har selv formuleret at målet med at komme i klubben er at arbejde for at opleve sig ”Fri som fuglen” på trods at har fået en demensdiagnose.

Indholdet i klubben er en blanding af træning, sang, samtale om det at leve med demens mm.

Hjernetræningen foregår efter CST- metoden (kognitiv stimulationsterapi). I CST får man sat ”hjernen i gang” med forskellige udfordringer og oplevelser, som inspirerer til tænkning og diskussion.

Klubbens tovholdere er demenskonsulenter, personale med viden om demens og frivillige.

Man skal visiteres til træningen via kommunens demensteam.

Der er mulighed for transport mod en mindre egenbetaling.

Hjernetræning i afgrænset forløb efter CST(kognitiv stimulationsterapi)-metode.

14 gange af 1 times varighed, hvor datoer aftales fra forløb til forløb.

I CST får man sat ”hjernen i gang” med forskellige udfordringer og oplevelser, som inspirerer til tænkning og diskussion. Træningen foregår sammen med 5-6 andre personer.

Det skal være sjovt og lærerigt at være i gruppen og alle deltagere skal føle, de har gjort sig umage og har fået stof til eftertanke.

Et CST-forløb har vist sig at kunne styrke kognitive evner, sprog og livskvalitet. Vi afholder derfor CST møde 14 gange 2 gange ugentligt.

Når man har gennemført de 14 gange, så kan man fortsætte CST-vedligeholdelsestræning ved at komme i Torsdagsklubben, hvor en del af aktiviteterne foregår efter CST-metoden.

ET CST-forløb starter op, når der er grundlag for at lave en gruppe. Frem til denne gruppe starter, så kan man komme i Torsdagsklubben.

Undervisningen varetages af en demenskonsulent der er uddannet i brug af metoden.

Man skal visiteres via kommunens demensteam.

Der er mulighed for transport mod en mindre egenbetaling.

Tilbud målrettet personer med demens i moderat/svær demens

Daghjem- udetræning
Tirsdag, torsdag og/eller fredag kl. 10-15 kan personer med moderat demens komme i Daghjem – udetræning.

Formålet med Daghjem-udetræning er at vedligeholde den enkeltes funktionsniveau bedst muligt via metoder, der har dokumenteret effekt på vedligeholdelse af funktionsniveau hos personer med demens.

Formålet er også at give raske pårørende mulighed for fortsat at fastholde en del af den hverdag fra før demenssygdommen blev en del af hverdagen.

Indholdet i Daghjem-udetræning er en blanding af konditions-, styrke-, balance-, koordinations- , hjerne- og social træning blandet med hverdagens gøremål. En stor del af dagen foregår ude i naturen.

Medarbejderne i Daghjem-udetræning består af forskellige faggrupper, hvor der er høj grad af viden om træning og demens. Der er endvidere frivillige medarbejdere tilknyttet.

Man skal visiteres til træningen via kommunens demensteam.

Der er mulighed for transport mod en mindre egenbetaling.

Daghjem-udetræning er et projekt der skal evalueres i sin nuværende form i 4. kvartal 2019.

Torsdagsmiddag

Hver 2. torsdag kl. 16.00-20.30 er der torsdagsmiddag for personer med let/moderat demens. Omdrejningspunktet for disse aftner er fællesspisning samt hyggeligt samvær. Foruden fællespisning vil der også være. forskellige aktiviteter som vi i fælleskab beslutter. Man kan deltage alene eller sammen med sin familie.

Medarbejderne ved Torsdagsmiddag består af forskellige faggrupper, hvor der er høj grad af viden om aktivitet og demens. Der er endvidere frivillige medarbejdere tilknyttet.

Man skal visiteres til træningen via kommunens demensteam.

Der er mulighed for transport mod en mindre egenbetaling.

Torsdagsmiddag er et projekt der skal evalueres i sin nuværende form i 4. kvartal 2019.

Tilbud til personer med moderat/svær demens, som også er målrettet andre borgere i kommunen.

Aktiv hverdag
Læs mere om aktiv hverdag her.

Daghjem
Læs mere om kommunens daghjem her.

Hvis man ikke kan være alene i hjemmet
Så er det muligt at få personale hjem i hjemmet. Læs mere her.

Døgnophold i afgrænset periode
Læs mere om muligheden for korttidsophold her.

Hjemmehjælp
Læs mere om muligheden for hjemmehjælp her.

Hjemmesygepleje
Læs mere om muligheden for hjemmesygepleje her.

Plejebolig
Læs mere om muligheden for at flytte i plejebolig her.

Viden om demens

Demens er fællesbetegnelsen for symptomer på en række sygdomme, der svækker hjernens funktioner.

Der findes i alt ca. 200 forskellige årsager, der kan føre til sygdommen demens.

Du kan få mere viden om demens på følgende hjemmesider:

Hjælpemidler til understøttelse af hukommelse

Der sker hele tiden udvikling i forhold til hjælpemidler og demens.

Nedenstående link giver nogle eksempler herpå:

De frivilliges demensteam

Demensfællesskabet Østjylland

Odder Kommunes demensstrategi og organisering

Odder Kommune ønsker med demensstrategien at imødegå de udfordringer, der følger med et stigende antal borgere med demenssygdomme.

Samtidig ønsker vi at gøre det med stor inddragelse af den enkelte borger og dennes pårørende. Derfor er denne strategi også lavet i samarbejde med personer med demens, pårørende og andre interessenter.

I Odder Kommune ønsker vi at være i front på demensområdet. Tilbuddene til borgere med demens vil derfor leveres med høj kvalitet og bygge på den nyeste viden og evidens.

Her kan du læse Odder Kommunes demensstrategi


Organisering

Demens er organiseret ved en demensstyregruppe bestående af Sundhed & Omsorgschefen, leder for træning og rehabilitering, en leder af plejeboliger og demenskoordinatoren.

Odder Kommune har et demensteam, som er drivkraften i implementeringen i demensstrategien, så personer med demens mærker det i deres hverdag.

Temaet består af en leder af plejeboliger, demenskoordinatoren og kommunens fire demenskonsulenter.