Odder Kommunes demensstrategi og organisering

Samtidig ønsker vi at gøre det med stor inddragelse af den enkelte borger og dennes pårørende. Derfor er denne strategi også lavet i samarbejde med personer med demens, pårørende og andre interessenter.

I Odder Kommune ønsker vi at være i front på demensområdet. Tilbuddene til borgere med demens vil derfor leveres med høj kvalitet og bygge på den nyeste viden og evidens.

Her kan du læse Odder Kommunes demensstrategi


Organisering

Demens er organiseret ved en demensstyregruppe bestående af Sundhed & Omsorgschefen, leder for træning og rehabilitering, en leder af plejeboliger og demenskoordinatoren.

Odder Kommune har et demensteam, som er drivkraften i implementeringen i demensstrategien, så personer med demens mærker det i deres hverdag.

Temaet består af en leder af plejeboliger, demenskoordinatoren og kommunens fire demenskonsulenter.