Kursus for pårørende til personer med demens

Kurset er både for dig, der er ny i rollen som pårørende til en person med demens og dig der i flere år har været pårørende.

Du vil på kurset få viden om demens og støtte til at omsætte din viden til nye handlemåder. Du får indsigt i dine egne reaktionsmønstre, følelser og handlinger og derved vil dit samspil med personer med demens være i fokus.

Undervisningen bliver varetaget af kommunens demenskoordinator/demenskonsulent, og vi får besøg af gæsteundervisere. Kursusforløbet integrerer erfaringsudveksling deltagerne imellem.

Der vil være forskellige emner fra gang til gang, så det anbefales at man så vidt muligt deltager i hele kursusrækken, men det er ikke et krav og man kan godt starte midt i en kursusrække.

Dato:

  • Onsdag den 16. januar
  • Onsdag den 27. februar
  • Onsdag den 20. marts
  • Onsdag den 17. april
  • Onsdag den 15. maj
  • Onsdag den. 19.juni

Sted:

  • Ålykkecenteret 5, 8300 Odder

Er du ægtefælle eller nær ven, så ses vi kl. 13.30-15.30.

Er du søn/datter eller svigersøn/svigerdatter, så ses vi kl. 17.00-19.00.

Der vil være mulighed for at købe kaffe og lidt sødt for 15 kr.
Tilmelding før den første gang du deltager til demenskoordinator Susan Kaagh på tlf. 87 80 37 16 eller mail: susan.kaagh@odder.dk