Demensbanner

Kursus for pårørende til personer med demens

Kurset er både for dig, der er ny i rollen som pårørende til en person med demens og dig der i flere år har været pårørende.

Du vil på kurset få viden om demens og støtte til at omsætte din viden til nye handlemåder. Du får indsigt i dine egne reaktionsmønstre, følelser og handlinger og derved vil dit samspil med personer med demens være i fokus.

Kursusforløbet bliver varetaget af kommunens demenskoordinator/demenskonsulent. Der er stort fokus på erfaringsudveksling deltagerne imellem.

Der vil være forskellige emner fra gang til gang, så det anbefales at man så vidt muligt deltager i hele kursusrækken, men det er ikke et krav og man kan godt starte midt i en kursusrække.

Dato

  • Onsdag den 26. august
  • Onsdag den 16. september
  • Onsdag den 21. oktober
  • Onsdag den 18. november
  • Onsdag den 16. december

Tid

  • Er du ægtefælle eller nær ven? Så ses vi kl. 13.30-15.30
  • Er du søn/datter eller svigersøn/svigerdatter? Så ses vi kl. 17.00-19.00

Sted

Ålykkecentret 5, 8300 Odder

Tilmelding

Tilmelding før den første gang du deltager til demenskoordinator Susan Kaagh på tlf. 30 84 34 54 eller mail: susan.kaagh@odder.dk

Der vil være mulighed for at købe kaffe og lidt sødt for 15 kr.