Demensbanner

Kursus for pårørende til personer med demens

Kurset er både for dig, der er ny i rollen som pårørende til en person med demens og dig der i flere år har været pårørende.

Du vil på kurset få viden om demens og støtte til at omsætte din viden til nye handlemåder. Du får indsigt i dine egne reaktionsmønstre, følelser og handlinger og derved vil dit samspil med personer med demens være i fokus.

Kursusforløbet bliver varetaget af kommunens demenskoordinator/demenskonsulent. Der er stort fokus på erfaringsudveksling deltagerne imellem.

Der vil være forskellige emner fra gang til gang, så det anbefales at man så vidt muligt deltager i hele kursusrækken, men det er ikke et krav og man kan godt starte midt i en kursusrække

Dato

  • Onsdag den 19. februar
  • Onsdag den 18. marts
  • Onsdag den 15. april
  • Onsdag den 6. maj
  • Onsdag den 17. juni

Sted

  • Ålykkecenteret 5

Er du ægtefælle eller nær ven, så ses vi kl. 13.30-15.30.

Er du søn/datter eller svigersøn/svigerdatter, så ses vi kl. 17.00-19.00.

Der vil være mulighed for at købe kaffe og lidt sødt for 15 kr.

Tilmelding før den første gang du deltager til demenskoordinator Susan Kaagh på tlf. 87 80 37 16 eller mail: susan.kaagh@odder.dk