Demensbanner

Kursus for pårørende til personer med demens

Kurset er både for dig, der er ny i rollen som pårørende til en person med demens og dig der i flere år har været pårørende.

Du vil på kurset få viden om demens og støtte til at omsætte din viden til nye handlemåder. Du får indsigt i dine egne reaktionsmønstre, følelser og handlinger og derved vil dit samspil med personer med demens være i fokus.

Kursusforløbet bliver varetaget af kommunens demenskoordinator/demenskonsulent. Der er stort fokus på erfaringsudveksling deltagerne imellem.

Der vil være forskellige emner fra gang til gang, så det anbefales at man så vidt muligt deltager i hele kursusrækken, men det er ikke et krav og man kan godt starte midt i en kursusrække.

Dato

  • Onsdag den 21. august
  • Onsdag den 18. september
  • Onsdag den 23. oktober
  • Onsdag den 20. november
  • Onsdag den 11.december

Sted

Ålykkecenteret 5, 8300 Odder

Er du ægtefælle eller nær ven, så ses vi kl. 13.30-15.30.

Er du søn/datter eller svigersøn/svigerdatter, så ses vi kl. 17.00-19.00.

Der vil være mulighed for at købe kaffe og lidt sødt for 15 kr.
Tilmelding før den første gang du deltager til demenskoordinator Susan Kaagh på tlf. 87 80 37 16 eller mail: susan.kaagh@odder.dk