Magtanvendelse

Betingelser for brug af magtanvendelse
Der er en række betingelser, der skal være opfyldt og der skal forud for indgrebet være truffet afgørelse om det af den ansvarlige myndighed.

Magtanvendelse efter serviceloven kan bestå i:

  • anvendelse af personlig alarm - eller pejlesystemer
  • særlige døråbnere 
  • fastholdelse for at undgå personskade 
  • fastholdelse i personlige hygiejnesituationer 
  • tilbageholdelse i boligen 
  • anvendelse af beskyttelsesmidler 
  • optagelse i særlige botilbud uden samtykke


Skemaer - magtanvendelse
På Socialstyrelsens hjemmeside kan du hente skemaer til indrapportering af magtanvendelse i medfør af servicelovens regler. Skemaet udskrives og indsendes til Odder Kommune

Ældre
Visitationschef Anne Stenbæk
8780 3700
e-mail : anne.stenbaek@odder.dk

Voksen Handicap
Socialkonsulent Jørgen Møholt, Social Service
8780 3367
e-mail : jorgen.moeholt@odder.dk

Hvortil også eventuelle spørgsmål kan rettes.