Lægevagten

Har du brug for at komme i kontakt med en læge udenfor normal åbningstid, skal du kontakte Lægevagten på tlf. 70 11 31 31.

Vigtigt

Du skal ringe og lave en aftale med lægevagten før du møder op i konsultationen. Du skal selv sørge for transporten til og fra konsultationen.

Læs mere om Lægevagten her.