Fleksibelt Madtilbud

- til dig, som bor i kommunens plejeboliger, Stenslund eller Bronzealdervej

Hvad indeholder tilbuddet
Odder Kommune tilbyder et Fleksibel Madtilbud til dig som bor i en kommunal plejebolig på Stenslund eller Bronzealdervej. Tilbuddet indebærer gratis ernæringsscreening en gang om måneden.

Formålet er at følge din ernæringstilstand for at sikre, at du tilbydes en ernæringsrigtig kost som er tilpasset dine behov. F.eks. bliver du tilbudt ”Superkost” – som er en særlig ernæringsrig kostform, hvis du ikke kan spise almindelige portionsstørrelser og er i risiko for underernæring.
Du kan læse mere om det Fleksible madtilbud her.

Baggrunden for tilbuddet er, at Odder Kommune i 2007 konstaterede at 60 % af de ældre i plejeboligerne var undervægtige eller i risiko for underernæring. En rapport fra 2010 viser et fald fra de 60 procent til henholdsvis 44 og 52 procent af underernærede ældre på kommunens to plejecentre.

Du kan læse rapporten her: Status på ernæringsstatus i Fleksibelt madtilbud.

Hvem kan modtage tilbuddet
Det fleksible madtilbud tilbydes alle som bor på Stenslund eller Bronzealdervej.

Hvem laver maden                                        
Odder kommune har et samarbejde med Det Danske Madhus, Trige, som leverer det varme måltid fire gange om ugen. De tre sidste dage og alle øvrige måltider og mellemmåltider fremstilles lokalt af personalet ansat på henholdsvis Stenslund og Bronzealdervej. Der er ansat fire kostfagligt uddan-nede personer i begge kommunale plejeboligenheder, som er med til at sikre, at du får ernærings-rigtige og veltilberedte måltider døgnet igennem.

Hvor
Plejeboliger på Bronzealdervej
Bronzealdervej 8
8300 Odder
Tlf.: 87 80 32 43
Leder: Bente Markfoged
E-mail: bente.markfoged.jensen@odder.dk
Hjemmeside: www.bronzealdervej.odder.dk


Stenslund
Stenslund 6
8300 Odder
Tlf.: 87 80 37 01
Leder: Anni Andersen
E-mail: anni.andersen@odder.dk
E-mail: stenslundcentret@odder.dk
Hjemmeside: www.stenslundcentret.odder.dk