Kurser i individuel trivsel

- Tilbud til sygemeldte

Hvad
1. Afklaringsforløb for sygemeldte

Et 2 ugers forløb, hvor du får mulighed for målrettet hjælp til afklaring af din aktuelle personlige og arbejdsmæssige situation igennem et undervisningsforløb, der veksler mellem oplæg fra underviseren og selvstændigt arbejde med opgaver, der tager udgangspunkt i, hvordan du kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

2. Individuelt tilrettelagte forløb – motion eller udviklingssamtaler:
Motion: Du får mulighed for at styrke din krop igennem fysisk træning under vejledning af en uddannet instruktør i Odder Fitness Center eller anden motion, der tilgodeser din aktuelle helbredsmæssige situation, som f.eks. en gå- eller svømmetur.

Udviklingssamtaler: Gennem op til 5 individuelle coachsessioner får du mulighed for at arbejde med at skabe overblik og blive bevidst om din aktuelle situation, se nye muligheder i forhold til dit arbejdsliv, samt arbejde med specifikke problemstillinger, der påvirker din tilknytning til arbejdsmarkedet.

Hvem
Tilbuddet henvender sig til alle, der er sygemeldte.

Pris
Tilbuddet er gratis

Hvordan
Du kan kun deltage i forløbene efter forudgående aftale med din sagsbehandler i Jobcenter Odder.

For yderligere information kan du kontakte:
Projektleder Marianne Jensen
E-mail: marianne.jensen@odder.dk
Tlf.: 5138 6184