Træning

Odder kommune udfører fem former for træning:

  • Ambulant genoptræning efter hospitalsophold– til dig som har fået en genoptræningsplan efter indlæggelse på hospital

  • Genoptræning – til dig som midlertidigt har mistet nogle færdigheder, f.eks. efter sygdom

  • Vedligeholdende træning – til dig som brug for træning for at vedligeholde dine færdigheder

  • Træningsforløb ”Aktiv Hverdag” – til dig som søger om hjemmehjælp eller sygepleje og hvor det vurderes muligt, at du helt eller delvis bliver i stand til selv at klare de opgaver, du søger om hjælp til

  • Forebyggende og sundhedsfremmende

  • Hvis du har ondt i ryggen, så har Odder Kommune to nye tilbud:
    - Rådgivning til borgere med lænderygsmerter
    - Træning til borgere med tilbagevendende lænderygsmerter

Informationspjecer:

Se også: Kvalitetsstandard for genoptræning

Ved behov kan der visiteres til befordring, jf. Kvalitetsstandard for ældretransport. 

I menuen nedenfor kan du læse mere om indholdet i de forskellige former for træningstilbud, samt hvordan du bliver visiteret til et forløb.