Aktiv Hverdag

Visitationsteamet

- det er aldrig for sent at begynde at træne

Formålet med ”Aktiv Hverdag” er, at du helt eller delvist bliver i stand til selv at klare de opgaver, som du søger hjemmehjælp eller sygepleje til. Aktiv Hverdag er et træningsforløb, der går ud på at støtte og vejlede dig, så du igen kan komme til at klare flere daglige gøremål og aktiviteter. Det kan for eksempel være rengøring, bad, øjendrypning, indkøb, tøjvask og hjælp til at tage støttestrømper af og på. Træningen vil give dig mulighed for at genvinde din evne til forsat at klare dig selv. Formålet er, at du undgår at være afhængig af andre, og at du kan planlægge din tid uden at skulle vente på at få besøg af hjemmehjælperen eller sygeplejersken.

Hvem
Aktiv Hverdag er et træningsforløb, der er rettet til dig der søger hjemmehjælp eller sygepleje. Hvis du har brug for hjælp til at klare helt almindelige daglige opgaver i hjemmet, begynder du med et træningsforløb.

Pris
Forløbet er gratis.

Hvor
Træningsforløbet foregår i dit eget hjem.

Hvem udfører
Du får besøg af en hjemmetræner fra Odder Kommune. Hjemmetræneren er del af et rehabiliteringsteam, som består af specialuddannede sygeplejersker, terapeuter, visitatorer og sosu-personale.

Hvornår og hvordan
Hvis du mener, du har behov for hjemmehjælp eller sygepleje, skal du kontakte Borgerforløb. Hvis du er berettiget til hjemmehjælp eller sygepleje, vil Borgerforløb vurdere, om du kan blive henvist til ”Aktiv Hverdag”. Herefter vil du få besøg af en hjemmetræner fra Odder Kommune, som vil hjælpe dig med træningen. Sammen med hjemmetræneren vil du sætte mål for, hvad du skal opnå med træningen.
Træningen foregår som udgangspunkt i dagtimerne.

Træningsperioden er tidsbegrænset. Efter en periode vurderer medarbejderne, hvor meget træningen har hjulpet. Hvis du selv kan løse opgaverne igen, slutter træningen. Hvis du stadig har behov for hjælp, bliver du i stedet visiteret til hjemmehjælp eller sygepleje ud fra, hvor meget du selv kan klare.

Læs mere i pjecerne Aktiv Hverdag og Hold dig aktiv hverdag