Ambulant genoptræning

Ambulant genoptræning -  for dig som har fået en genoptræningsplan efter en hospitalsindlæggelse.

Hvad
Formålet med ambulant genoptræning er at du genoptræner de færdigheder, du har mistet efter sygdom eller operation.

Hvem
Ambulant genoptræning tilbydes dig, der efter sygdom eller operation er blevet udskrevet med en genoptræningsplan

Pris
Tilbuddet er gratis.

Hvor
Træningscenteret, Vitapark
VitaParkvej 9, indgang A, Plan 2
8300 Odder
E-mail: oktc@odder.dk

Hvem udfører
Træningen foregår under vejledning af Træningscentrets fysioterapeuter og eller ergoterapeuter. Der er mulighed for frit valg mellem kommuner.

Hvornår og hvordan
Genoptræningsplanen sendes til:

Borgerforløb
Sundhed & Omsorg
Vitapark, Vitavej 67, dør 4
8300 Odder
Tlf. 87803700
Telefon tid for visitatorer og sagsbehandlere:
kl. 8 - 9 og  12.30 - 13.30 alle hverdage.

Kontaktpersoner:
Fysioterapeut Niels Kristiansen
87 80 37 18
E-mail: niels.kristiansen@odder.dk
Ergoterapeut Marianne Hundebøll
87 80 37 27
E-mail: marianne.hundebøll@odder.dk


Se også: Kvalitetsstandard for genoptræning

Se også: genoptræning på basal eller avanceret niveau