Genoptræning

Hvad
Formålet med træningen er at genoptræne dine fysiske færdigheder.

Hvem
Tilbuddet henvender sig til dig, der midlertidigt er svækket pga. sygdom, som ikke kræver hospitalsindlæggelse. Det kan f.eks. være dig, der ikke kan benytte forenings- og aftenskoletilbud, fitnesscentre el. lign. Der kan være tale om nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, hvor der er behov for træning eller forebyggelse.

Genoptræning vil også kunne tilbydes i forbindelse med døgnophold på Odder kommunes korttidsafsnit på Ålykkecentret.

Pris
Træningen er gratis.
Ved behov kan der visiteres til befordring, jf. Kvalitetsstandard for ældretransport.

Hvor
Afhængig af dit træningsbehov kan træningen foregå ved:

Træningscenteret i Vitapark,
VitaParkvej 9, indgang A, Plan 2
8300 Odder

Ålykkecentret
Ålykkecentret 5
8300 Odder
eller hjemme hos dig selv.

Hvem
Træningen foregår under vejledning af Træningscentrets fysioterapeuter eller ergoterapeuter afhængig af dit træningsbehov.

Hvornår og hvordan
Træningen tilbydes på hold eller individuelt i en tidsbegrænset periode.
Man skal visiteres til tilbuddet.

Se også: Kvalitetsstandard for genoptræning

Kontakt
Vitapark, Vitavej 67, dør 4
8300 Odder
Tlf. 87 80 37 00
Telefontid for visitatorer og sagsbehandlere:
kl. 8 - 9 og 12.30 - 13.30 alle hverdage.