Vedligeholdelsestræning

Hvad
Formålet med træningen er at træne og vedligeholde dine fysiske færdigheder.

Hvem
Tilbuddet henvender sig til dig, der midlertidigt er svækket pga. sygdom, som ikke kræver hospitalsindlæggelse. Der kan være tale om nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, hvor der er behov for træning eller forebyggelse af yderligere forværring af din tilstand.

Pris
Træningen er gratis
Ved behov kan der visiteres til befordring, jf. Kvalitetsstandard for ældretransport.

Hvor
Afhængig af dit træningsbehov foregår træningen i
Træningscenteret, VitaPark, VitaParkvej 9, indgang A - Plan 2 eller Ålykkecentret 5, 8300 Odder

Hvem
Træningen foregår under vejledning af Træningscentrets fysioterapeuter eller ergoterapeuter afhængig af dit træningsbehov.
Hvornår og hvordan
Træningen tilbydes på hold eller individuelt i en tidsbegrænset periode.
Du skal visiteres til tilbuddet.

Se også: Kvalitetsstandard for genoptræning