Café Pakhuset og Aktivitetscentret

Hvem henvender vi os til?

Voksne borgere med fysiske, psykiske eller sociale udfordringer, som har brug for et aktivt og helhedsorienteret tilbud indenfor beskæftigelses- og aktivitetsområdet.

Hvilken støtte tilbyder vi

Cafe Pakhuset tilbyder borgere med særlige behov en mulighed for at finde personlig retning og fodfæste med henblik på inklusion i lokalsamfundet og på arbejdsmarkedet.

Visiterede borgere modtager et samværs/aktivitets- og beskæftigelsestilbud eventuelt kombineret med udredning og afklaring i forhold til fremtidig forsørgelsesgrundlag.

Målgruppen er modtagere af social pension og kontanthjælp.

Ting lavet i Aktivitetscentret

Aktivitetscenteret tilbyder en række aktiviteter, der imødekommer borgernes behov for sjove, meningsfyldte opgaver og beskæftigelse, såvel ude som inde. Vi tager udgangspunkt i, at hverdagen skal være udfordrende på den enkelte borgers niveau. Aktivitetscentret prioriterer ligeledes højt, at borgerne gennem lokale samarbejdspartnere og aktiviteter oplever sig selv som aktive medborgere i det omgivende samfund.

Cafe Pakhuset og Aktivitetscenteret udarbejder årligt en aktivitetskalender. Pårørende, frivillige og andre samarbejdspartnere inddrages aktivt i udviklingen af begge tilbud.

Sådan kommer du i kontakt med os

Borgere visiteret til Cafe Pakhuset og Aktivitetscenteret kan altid henvende sig til de daglige medarbejdere, ligesom det er medarbejdernes ansvar at være opsøgende overfor visiterede borgere.

Cafe Pakhusets adresse:
Banegårdsgade 5
8300 Odder
telefon 29222723

Aktivitetscenterets adresse:
Stenslund 7
8300 Odder
telefon 87804004

Pårørende, frivillige og andre samarbejdspartnere kan i hverdagen i tidsrummet fra kl. 9.00 – 15.00 henvende sig til: Afdelingsleder, Mette Iversen Båge på telefon 20 46 76 22 -  e-mail mette.baage@odder.dk eller Virksomhedsleder Jonna Lind Jacobsen på telefon 20 49 24 97 - e-mail jonna.jacobsen@odder.dk 
 

Om Café Pakhuset og Aktivitetscentret

Aktivitetscenteret og Café Pakhuset udgør beskæftigelsestilbuddet under Bo og Beskæftigelse.

Aktivitetscenteret tilbyder beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens §103 til ca. 60 borgere fordelt på forskellige værksteder, som borgerne kan vælge imellem. Der tilstræbes en produktion, som kan afsættes til lokale foreninger, på lokale markeder m.v. Værkstederne er åbne fra kl. 9.00 – 15 00 på alle hverdage.

Cafe Pakhuset tilbyder beskæftigelse efter Servicelovens §103 og §104 samt efter LAB-lovens §31 til ca. 15 borgere. Café Pakhuset er en lille brugerdrevet café, der i samarbejde med Pakhusforeningen tilbyder byens borgere et mødested for foreninger, korsangere, billedkunstnere og andre som nyder et socialt fællesskab på tværs af diverse forskelligheder.

Den fælles faglighed bygger på et værdigrundlag, der afspejles i en helheds- og empowerment-orienteret socialpædagogisk tilgang med fokus på udvikling af ideen om det aktive medborgerskab i læringsfællesskaber tilrettet den enkelte borger. I hverdagen betyder dette, at borgeren mødes på baggrund af en anerkendende og ressourceorienteret pædagogik, hvor der tages udgangspunkt i den enkeltes situation, herunder funktionsniveau og livsvilkår.

Mere information 

Togvogn ved Cafe Pakhuset